เศรษฐกิจต่างประเทศ
ประธาน Fed ไบเดนเลือก พาวเวลล์ต่ออีกสมัย

ประธาน Fed ไบเดนเลือก พาวเวลล์ต่ออีกสมัย