ครม. แก้ ม.33 เรารักกัน ปลดล็อกไม่ตัดสิทธิยืนยันตัวตน ม33 เรารักกัน ไม่ทัน ขยายเวลายืนยันได้ถึง 31 พ.ค. 64

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดโครงการ ม33 เรารักกัน จากเดิมกำหนดให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ได้สิทธิในช่วงเวลาเดียวกันกับการใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. และจะได้รับวงเงินผ่านเป๋าตังจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. นี้ หากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

ทั้งนี้ ครม. แก้ ม.33 เรารักกัน จะกำหนดเป็นช่วงๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับสิทธิและเปิดใช้งานยืนยันตัวตนได้ระหว่าง 15 มี.ค.-31 พ.ค. 2564 และหากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. จะได้รับวงเงินผ่านแอปเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจัทนร์ของทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยได้รับเงิน 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. นี้

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้สิทธิและกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย. จะได้รับวงเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินอีกสัปดาห์ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ จนครบวงเงิน 4,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้สิทธิและกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. จะได้รับวงเงินสะสมครั้งเดียวในวันที่กดใช้งานจำนวน 4,000 บาท