รวมจุดฉีด “วัคซีนเข็มกระตุ้น” เข็ม 4-5 ทั้งวอร์คอิน และจองคิวผ่านแอปฯ โดยวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 4 และเข็ม 5 ทาง ศบค. ก็มีการจัดสรรให้ฉีดฟรีตามจุดต่างๆ ข้อมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น รวมจุดฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4-5 ทั้งแบบวอร์คอิน และจองคิวผ่านแอปฯ มาให้ทราบกัน โดยมีคำแนะนำในการให้วัคซีน ดังนี้ 

1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 

รวมจุดฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4-5

จุดฉีดสถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด ทุกเข็ม ตั้งแต่ เข็มที่ 1, 2 และ ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน สามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีน

โดยเปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

– ประตู 1

วัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

– ประตู 2

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

(วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนซิโนแวค แจ้งเจ้าหน้าที่)

– ประตู 3

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค.

จุดฉีดสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชิญชวน “ฉีดวัคซีนโควิด-19” เข็มกระตุ้น ฟรี ทุกสัญชาติ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า และไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

สามารถ Walk in หรือจองผ่านแอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับการ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ณ ลานกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

เงื่อนไข : 

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป 
 • ทุกสัญชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียม : 

 • บัตรประชาชน หรือ Passport
 • หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน
 • และปากกาส่วนตัว

69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้นที่ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยเงื่อนไขคือ ฉีดทุกวันศุกร์ ฉีดทุกสูตร ฉีดทุกเข็ม สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

สามารถจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ติดต่อสอบถาม สำนักอนามัย กทม. โทร 0 2203 2883

รวมจุดฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4-5

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ วัคซีน Pfizer, Covavax เข็มที่ 1 คลิก วัคซีน Pfizer , Covavax เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 2,3,4,5) คลิก

รวมจุดฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4-5

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

– เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

เข็ม 3

– เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

– เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค.2565

– เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

– ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

– ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา

– แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2565

เข็ม 4

– เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

– เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

– เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

– เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 1,4,5,6,7,8 ก.ค. 2565 โดยให้ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

เงื่อนไขคือ 

 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน > กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)
 • LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด “ฉีดวัคซีนเข็ม 5” เดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับคนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ “ฉีดวัคซีนเข็ม 4” มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

สามารถลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนเข็ม 5” ตามลิงก์ (คลิกที่นี่) หรือ โดยเงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 5 ทุกสูตรที่ “ฉีดวัคซีนเข็ม 4” มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5 

 • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
 • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 1 , 8 และ 22 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 , บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ด้านหลังห้างฯ และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 7 , 21 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C