ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28/05/2022 PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 28 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28/05/2022

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
ULG = 51.26, GSH95 = 43.85, E20 = 42.74, GSH91 = 43.58, E85 = 36.74, HSD- B7= 31.94, HSD-B10 = 31.94, HSD-B20=31.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 42.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร