ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันวันนี้ 19 มิถุนายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมัน ทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, โซฮอล์, ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด จากเว็บไซต์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ Esso Thailand โดยมีราคาดังนี้

สรุป ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.”

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 46.36 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.64 บาท/ลิตร

ดีเซล S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 52.56 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 44.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันปั๊ม “เชลล์”

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 45.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 46.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.05 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 54.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 อยู่ที่ 36.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 36.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 อยู่ที่ 36.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก” ราคาน้ำมันล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 45.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 44.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 44.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 37.54 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เอสโซ่”

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 44.74 บาท/ลิตร

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 45.58 บาท/ลิตร

ซูเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.85 บาท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 53.34 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส ดีเซล B7 อยู่ที่ 50.56 บาท/ลิตร

อย่างไรก็ตาม ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่.