สรรพากร พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการแอบอ้างในการทำธุรกรรมออนไลน์ เริ่มจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (e – Filing) และการตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) พร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรม สรรพากร ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เป็นอีกทางเลือก ในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าทำธุรกรรมออนไลน์ของกรมสรรพากร

โดยเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบฯ ชำระภาษีออนไลน์ (e – Filing) และตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) เพื่อยกระดับกระบวนการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ สร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคาร สร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากร เป็นบุคคลนั้น ๆ จริง มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent) และผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตน ไปถึงการใช้บริการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมีธนาคารที่ร่วมให้บริการทั้งหมด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับวิธีการสมัครใช้บริการ NDID และเงื่อนไข ในการสมัครเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ การให้บริการด้านภาษี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษี ได้ง่าย ลดต้นทุน และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร

ทั้งนี้ กรมสรรพากรยังคงมุ่งทำให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความง่ายตามความต้องการใช้งาน ของผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษี และมีมาตรฐานระดับสากล