ความคืบหน้า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ล่าสุด กระทรวงการคลัง ชี้แจง กรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2564 เช็คไทม์ไลน์ดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

2. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

3. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

4. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยื่นแบบฯ แล้ว จะสามารถทราบผลการคัดกรองได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นทบทวนสิทธิ์ : https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com

มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านโครงการเราชนะ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน

  • ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง และ ผู้เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่กดยืนยันสิทธิแล้ว จะได้รับเงินก้อนแรก 2,000 บาท หลังจากนั้นในงวดถัดไป จะได้รับเงินโอนเข้าแอปทุกวันพฤหัสบดี 1,000 บาท เริ่มต้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ได้รับเงินกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ รัฐบาลไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 10 ล้านคน
เราชนะ