Avalanche เหรียญ AVAX เป็นแพลตฟอร์ม Blockchain Technology ที่มี Smart Contract และเป็นแพลตฟอร์ม Open Source ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาที่ต้องการสร้างโปรเจค หรือ dApp บนเชนของ Avalanche ก็สามารถมาดึง Source Code ของ Avalanche ไปใช้ได้เลย ภายใต้ระบบกระจายอำนาจ Decentralized โดยรวมก็จะคล้าย ๆ กับ Ethereum นั้นเอง

AVAX เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), สินทรัพย์ทางการเงิน, การซื้อขาย และบริการอื่นๆ

Avalanche ก็จะเหมือนกับ Chain อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาทีหลัง Ethereum โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาด้านความเร็ว และการปรับขนาด ซึ่ง Avalanche เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่สามารถลดเวลาที่ใช้ในการยืนยันธุรกรรมให้เหลือไม่ถึง 2 วินาที

Avalanche ได้เปิดตัว mainnet ในเดือนกันยายน 2020 AVAX ซึ้งเป็น native token ของแพลตฟอร์มและทำงานต่างๆ ภายใต้ Avalanche และยังใช้เพื่อเป็นรางวัลและใช้ในการชำระเงินสำหรับผู้ใช้อีกด้วย

เหรียญ AVAX

Ava Labs ผู้ก่อตั้งคือ Emin Gün Sirer นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC) และเครือข่ายแบบกระจายอำนาจมาอย่างยาวนานส่วนทีมงานที่เหลือประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน และกฎหมาย

Emin Gün Sirer เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวตุรกี-อเมริกัน ปัจจุบันเขาเป็นรองศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Cornell University ผู้อำนวยการร่วมของ IC3 เขาเป็นที่รู้จักจากการมีส่วนร่วมในระบบเพียร์ทูเพียร์ ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Emin Gün Sirer มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขนาดของ Bitcoin มานานแล้ว และผลลัพธ์ของ Avalanche ก็เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการวิจัยนี้ ทำให้มีปริมาณธุรกรรมสูงกว่า Bitcoin และยังสามารถแข่งขันกับ Visa ได้ด้วย

การทำงานของ Avalanche (AVAX)

Avalanche Protocol

Avalanche Protocol เป็นระบบ Proof Of Stake แต่จะพิเศษตรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DAG Consensus หรือ Direct Acyclic Graph Tangle เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หนึ่ง สมมติว่ามี Node อยู่ 100 ที่รอยืนยันธุรกรรม ระบบจะสุ่ม Node จำนวนหนึ่ง เช่น สุ่มทีละ 10 Node เพื่อมาทำหน้าที่เป็น Validator

หรือเพื่อทำหน้าที่ยืนยันธุรกรรม ระบบก็จะทำการถามว่าธุรกรรมนั้นถูกหรือไม่ โดยจะยึดตามเสียงข้างมาก และจะสุ่มไปที่กลุ่ม Node ต่อไปเรื่อย ๆ เป็นลูปแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ครบ 100 Node สำหรับการยืนยันธุรกรรมหนึ่งธุรกรรม

ซึ่ง DAG Consensus จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากกว่าระบบ Proof Of Work ความเร็วในการประมวลผลก็มากขึ้นโดยความเร็วสูงสุดของ Avalanche จะอยู่ที่ 4500 Tran/Sec และทำให้มีความเป็น Decentralized มากขึ้นแก้ปัญหา 51% Attack ได้อย่างชะงักเลยทีเดียว และสิ่งนี้แหละที่ทำให้ Avalanche มีความแตกต่างจากเชนอื่น ๆ นั้นเอง

การทำงานของ Avalanche

Avalanche ถูกแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ Exchange Chain (X-Chain) , Contract Chain (C-Chain) และ Platform Chain (P-Chain) ซึ่ง X-Chain เป็น Chain สำหรับทำธุรกรรมทั่วไป ส่วน P-Chain สำหรับสร้าง Subnet การสร้าง Node ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นใน Chain นี้

และ C-Chain สำหรับสร้าง Smart Contract ที่เขียนโดย Ethereum Virtual Machine (EVM)

การแยก Chain ออกมาเป็น 3 ส่วนนั้นทำให้ระบบการทำงานของ Avalanche มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการสื่อสารหรือ interoperability ได้ดีขึ้น
และการที่ Smart Contract เขียนโดยใช้ EVM นั้นหมายความว่าสามารถนำ dApp ที่พัฒนาบน Ethereum มาใช้งานบน Avalanche ได้เช่นกัน

เหรียญ AVAX หมุนเวียนอยู่กี่เหรียญ?

AVAX Coin เป็น Native Token และ Governance Token ของแพลตฟอร์ม Avalanche หน้าที่หลัก ๆ ของเหรียญนี้ก็คือใช้สำหรับจ่ายค่าธรรมเนียม หรือ Gas ใน Avalanche Chain

AVAX มีอุปทานสูงสุดอยู่ที่ 720,000,000 เหรียญ โทเค็น Genesis Block มีจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของอุปทาน กระดานซื้อขายอันดับต้น ๆ สำหรับการซื้อขายสกุลเงิน AVAX ในปัจจุบัน คือ Binance, Huobi Global, OKEx