แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังเตรียมแพคเกจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยจะมอบให้กับลูกค้า 3 สถาบันการเงินของรัฐ แบงก์รัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำมาตรการ แบงก์รัฐ แจกของขวัญปีใหม่ ให้ลูกค้าที่ชำระดี มีโอกาสได้รับเงินสดกลับทันทีเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ แต่ละธนาคารได้จัดทำรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกัน

แบงก์รัฐแจกของขวัญ ‘ลดดอก-คืนเงิน‘

ธนาคารออมสิน คืนเงิน 500 บาทให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขสัญญาสินเชื่อไม่เกิน 2 แสนบาท และจัดแคมเปญเงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ช่วงปีใหม่) ตั้งแต่วันนี้-29 ธ.ค.2565 โดยกำหนดรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล

แบงก์รัฐแจกของขวัญ ‘ลดดอก-คืนเงิน‘

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัด โครงการชำระดีมีคืน ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท โดยคืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกิน 1,000 บาท และโครงการนาทีทองลูกค้า NPLs โดยการลดดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราการลดดอกเบี้ยงของโครงการ ตั้งแต่ 10-50% ทั้ง 2 โครงการ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564-31 มี.ค.2565

แบงก์รัฐแจกของขวัญ ‘ลดดอก-คืนเงิน‘

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวินัยในการผ่อนชำระ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มชำระดี 48 เดือน (นับถึงงวดเดือน พ.ย. 2564) ได้รับเงิน 1,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ชำระเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ในงวดเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 หรือกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนผ่อนชำระผ่านหน่วยงาน

2. กลุ่มชำระดี 43 เดือน ได้รับเงิน 500 บาท ภายใต้เงื่อนไขชำระเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ในงวดเดือน ธ.ค.64-ม.ค.2565 หรือกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนผ่อนชำระผ่านหน่วยงาน

แบงก์รัฐ แจกของขวัญปีใหม่ ลดดอกเบี้ย-มอบเงินสดให้ลูกหนี้ชั้นดี  คลังเตรียมแพคเกจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน วันที่ 21 ธันวาคม 2564 รอดูผลว่าจะเป็นไปตามที่่คาดหรือไม่