โครงการเราชนะ เปิดทบทวนสิทธิ์  รอบ 2 แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มี.ค. รับเงิน 7,000 บาท 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเราชนะ  เปิดให้ทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนที่ “ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์ โครงการเราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ ปุ่มสีเหลือง
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน
4. กด ขอทบทวนสิทธิ์
5. รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์
3.กรอกข้อมูล เช็คสิทธิ์เราชนะ โดยใช้ หมายเลขประชาชน ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเกิด
4.คลิก ตรวจสอบสถานะ