เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท อย่าลืมเช็กคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ เริ่ม 21 ก.พ. 2564 ความคืบหน้าล่าสุด  “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ในระบบ “ประกันสังคม มาตรา 33”  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท ได้มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว ดังนี้

โครงการ ม.33 เรารักกัน

21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ

8 – 14 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

15 – 21 มี.ค.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น”เป๋าตัง”

22 มี.ค. – 31 พ.ค.64  เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการ “เราชนะ”

สิทธ์ิ์ในการรับวงเงิน 4,000 บาท รัฐบาลจะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และให้ใช้จ่ายผ่านแอปฯ“เป๋าตัง” ดังนี้

22 มีนาคม 2564  รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท 

29 มีนาคม 2564  รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท

5 เมษายน 2564  รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท

12 เมษายน 2564 รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท 

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ โครงการ ม.33 เรารักกัน

  • ผู้มีสัญชาติไทย 
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  • ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ 
  • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่สามารถลงทะเบียน “โครงการ ม.33เรารักกัน” ในรอบแรกได้ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ดังนี้

15 – 28 มีนาคม 2564 ยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com 

29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล/คัดกรอง

5 – 11 เมษายน 2564   กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 

หลังจากนั้นรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปฯ“เป๋าตัง”จำนวน 2 ครั้งๆละ 2,000 บาท

 5 เมษายน 2564  รับวงเงินสิทธิ์ 2,000 บาท

12 เมษายน 2564  รับวงเงินสิทธิ์  2,000 บาท 

ผู้ประกันตน ม.33 หลังผ่านการตรวจสอบคัดกรองสิทธิ์แล้ว จะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ“เราชนะ”ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 

อย่างไรก็ดี ช่องทางในการรับโอนเงินเยียวยาและนำเงินไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้า สถานรับบริการ จะต้องใช้ผ่าน G-wallet ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

  • สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store
  • iOS เข้าไปที่ App Store