กระทรวงต่างประเทศยืนยันว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการประชุมออนไลน์ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564

ในคืนวันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 20.45 น.ตามเวลาประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แทนไทยรับไม้ต่อจาก นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ ในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ประจำปี 2565 และหลังจากนี้จะเริ่มมีประชุมภายใต้กรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งปี

 

APEC 2022

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ไทยจะรับมอบหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคต่อจากนิวซีแลนด์ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กลับมามีพลวัต พร้อมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม ร่วมกับสมาชิกเอเปคทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ หลังจากทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

การประชุมครั้งนี้กระทรวงต่างประเทศบอกว่าเป็นบทสรุปการทำหน้าที่ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ในประธานอาเซียนปี 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We Care, We Prepare, We Prosper)

APEC 2022 APEC Focus Group

ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Key Deliverables) ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมุ่งสู่โลกยุคหลังโควิด-๑๙ ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างสมดุลระหว่างทุกสรรพสิ่ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มพูนผลกำไรไปสู่การมุ่งเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพมนุษย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เพื่อไม่ให้ใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง