ม.33 เรารักกัน เตรียมเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

ม.33 เรารักกัน เตรียมเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” แล้ว เตรียมรอเช็กสิทธิ์การรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com 15-21 มี.ค.นี้ หลังจากที่ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ประกันตน มาตรา 33...
โครงการ ม.33 เรารักกัน เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ ใครได้บ้าง

โครงการ ม.33 เรารักกัน เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ ใครได้บ้าง

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท อย่าลืมเช็กคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ เริ่ม 21 ก.พ. 2564 ความคืบหน้าล่าสุด  “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ในระบบ “ประกันสังคม มาตรา...