Refinance รถยนต์ ( รีไฟแนนซ์รถยนต์ )

Refinance รถยนต์ ( รีไฟแนนซ์รถยนต์ )

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ ( Refinance รถยนต์ ) คือการขอรับบริการสินเชื่อโดยใช้บางท่านเข้าใจว่ามันคือการ “ย้ายไฟแนนซ์”  สมมติว่าคุณกู้ซื้อรถยนต์ในราคา 700,000 บาท โดยใช้บริการผ่อนกับธนาคารแรกผ่านไปแล้ว 500,000 บาท และต้องการปิดวงเงินอีก 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่เหลือ...