ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินคนละ 10,000 บาท ดอกเดือนละ 10 บาท

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินคนละ 10,000 บาท ดอกเดือนละ 10 บาท

ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท...