โบนัสสู้โควิด ให้ข้าราชการ – ลูกจ้าง กทม. รับคนละ 1.2 หมื่นบาท

โบนัสสู้โควิด ให้ข้าราชการ – ลูกจ้าง กทม. รับคนละ 1.2 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ เป็น โบนัสสู้โควิด คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ...