Kakeibo ศิลปะแห่งการออมเงินแบบญี่ปุ่น

Kakeibo ศิลปะแห่งการออมเงินแบบญี่ปุ่น

Kakeibo “คะเคโบะ” เคล็ด (ไม่) ลับในการออมเงินแบบญี่ปุ่น การแบ่งรายรับส่วนหนึ่งไปกับการออมเงินน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่พอโตขึ้น รายจ่ายเพิ่มขึ้น เราก็อาจจะหลงลืมการออมเงินกันไปบ้าง...