สรรพากร ให้บริการการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่าน NDID

สรรพากร ให้บริการการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่าน NDID

สรรพากร พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการแอบอ้างในการทำธุรกรรมออนไลน์ เริ่มจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (e – Filing) และการตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) พร้อมให้บริการแล้ว...
ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 แบบ STEP BY STEP

ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 แบบ STEP BY STEP

“ ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ” ปัจจุบันคนนิยม “ยื่นภาษีออนไลน์” มากกว่าเดินทางไปที่สำนักงานสรรพากร เนื่องจากสะดวกสบายและง่ายกว่ามาก ไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยื่นได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้ ยื่นภาษีได้ที่ไหน การยื่นภาษี...